Back

Ahojte,

sme veľmi radi, že ste sa rozhodli pre náš e-shop. Veríme, že našou úlohou nie je zostať na mieste, ale rásť a prinášať Božie kráľovstvo. Túžime, aby ste prostredníctvom týchto kurzov rástli a objavovali v sebe nehanúci oheň evanjelia a nádej. 

Prevádzkovateľ

Prevádzkovateľ e-learningového portálu Godzone academy, ktorý nájdete na stránke https://www.godzoneacademy.sk/, je:

GD IDENTITY, s.r.o.,

Kúpeľná 514/14,

962 31 Sliač.

Kontaktovať nás môžete na telefónnom čísle +421 944 537 274 alebo na elektronickej adrese academy@godzone.sk. Reklamácie si môžete vybaviť na adrese GD Identity, s.r.o., Jarná 13, 962 31 Sliač alebo prostredníctvom elektronickej komunikácie.

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica,

Oddiel: Sro, vložka č. 23577/S,

IČO: 45 973 857

DIČ: 2023160194

IČ DPH: SK2023160194

zap. 11.12.2012

Orgán dozoru:

Inšpektorát SOI pre Banskobystrický kraj

Dolná 46, 974 00  Banská Bystrica 1

Odbor výkonu dozoru

tel. č. 048/412 49 69, 048/415 18 71

fax č. 048/4124 693

Kupujúci

Kupujúci je každý návštevník e-learningového portálu, ktorý s nami uzavrie kúpnu zmluvu a plní jej náležitosti. Tovar si kupuje ako koncový zákazník, bez možnosti ďalšej podnikateľskej alebo obchodnej činnosti.

Tovar

Ponuka tovaru (kurzov) je uverejnená v jednotlivých kategóriách, v katalógoch na internetovom obchode. Všetko, čo pre vás tvoríme, má predovšetkým prehlbovať vzťah s Bohom a prinášať Kráľovstvo na zem. Ponuka tovaru má informatívny charakter. 

Ako nakupovať

Na godzoneacademy.sk môžete kedykoľvek nakupovať z pohodlia vášho domova. Na stránke si môžete prezrieť ponuku našich kurzov. Ak vás niektorý z nich zaujme, po jeho rozkliknutí, vložte kurz do košíka a následne môžete pokračovať v prezeraní kurzov. Ak sa rozhodnete vybraný kurz kúpiť, kliknite na „Skontrolovať a objednať”. Ak máte zľavový kód, vypíšte ho a kliknite na tlačidlo ”vložiť”. Môžete pokračovať v nákupe, alebo pristúpiť k platbe. Na Godzone Academy nie je možné pristúpiť k platbe bez registrácie, zakúpené kurzy sa ukladajú vo vašom účte na stránku, kde s nimi po zakúpení môžete ďalej pracovať. Pred odoslaním objednávky si prečítajte obchodné podmienky. Po odoslaní objednávky dostanete e-mailom potvrdenie o jej prijatí na e-mailovú adresu, ktorú ste uviedli v objednávke. Vaša objednávka je záväzná pre obidve strany.

Všetky kurzy si môžete zakúpiť tromi spôsobmi. Prvým spôsobom je zakúpenie konkrétneho kurzu ako jednotlivec. V tomto prípade, po zaplatení vašej objednávky dostanete prístup iba k jednému konkrétnemu kurzu, ktorý je v ponuke. Druhý spôsob je zakúpenie kurzu ako minimálne päťčlenná skupina. V tomto prípade, po zaplatení vašej objednávky, majú ku konkrétnemu kurzu prístup všetci registrovaní členovia skupiny, ktorí boli uvedení v objednávke. Tretím spôsobom je možnosť mesačného predplatného. V tomto prípade, získate prístup ku všetkým kurzom, ktoré sú aktuálne na godzoneacademy.sk v ponuke po dobu 1 mesiaca (30 dní). Po uplynutí tejto lehoty je potrebné opäť vykonať svoju platbu, pre obnovenie prístupu k digitálnemu obsahu. 

Ceny

Všetky ceny na stránke sú uvedené v eurách. Zákazníkom garantujeme výšku ceny platnú pri odoslaní objednávky. Ceny na internetovom obchode sú vrátane DPH (20% v prípade všetkých kurzov, ktoré sú v ponuke). 

Platba

Platba za jednotlivé kurzy prebieha bezhotovostným spôsobom prostredníctvom platobnej brány, pričom všetky potrebné informácie ohľadom samotnej platby sa vám postupne zobrazujú v sekcii “pokladňa” pri vykonávaní objednávky.

Jazyk 

Digitálny obsah zverejnený na stránke godzoneacademy.sk je uvedený v slovenskom jazyku. 

Vrátenie tovaru, odstúpenie od zmluvy

Zákazník má možnosť odstúpenia od zmluvy na základe zákona č. 102/2014 o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku. Kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od sprístupnenia digitálneho obsahu na stránke godzoneacademy.sk bez uvedenia dôvodu.  O žiadosti o vrátenie tovaru nás informuje, prosím,  telefonicky na tel. čísle +421 944 537 274 alebo na e-mailovú adresu academy@godzone.sk. Náklady spojené s bankovými poplatkami týkajúcimi sa platby alebo reklamácie tovaru znáša zákazník.

Podmienky reklamácie, vrátenia tovaru

V prípade, že si želáte vrátiť digitálny obsah zakúpený na stránke godzoneacademy.sk, nesmiete mať dokázateľne absolvovanú viac ako polovicu zakúpeného kurzu (teda ukončené minimálne 4 lekcie).  Odporúčame, aby ste nás o vrátení tovaru informovali v lehote, v ktorej máte právo odstúpiť od zmluvy. Po uplynutí tejto lehoty už nebude možné tovar vrátiť. Spolu s reklamáciou nám pošlite aj doklad o zaplatení vašej platby.

Postup zo strany zákazníka

O žiadosti o vrátenie tovaru nás informuje, prosím,  telefonicky na tel. čísle +421 944 537 274 alebo na e-mailovú adresu academy@godzone.sk. Náklady spojené s bankovými poplatkami týkajúcimi sa platby alebo reklamácie tovaru znáša zákazník.

Priložte kópiu dokladu o zaplatení a písomné prehlásenie o odstúpení od zmluvy spolu s požadovanými informáciami. Skontrolujte si, že spĺňate podmienky vrátenia tovaru. Náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci.

Postup zo strany predávajúceho, teda nás

Po doručení reklamácie v lehote na vrátenie tovaru prehodnotíme vašu žiadosť. Ak ste splnili všetky podmienky na vrátenie tovaru, najneskôr do štrnástich dní od doručenia oznámenia o odstúpení zmluvy, vám vrátime peniaze prevodom na vami zadaný bankový účet. Ako predávajúci nie sme povinní vracať peniaze skôr, ako nám bude tovar doručený alebo ak kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru predávajúcemu.

V prípade, ak nesplníte niektorú zo svojich vyššie uvedených povinností podľa týchto Všeobecných obchodných podmienok, odstúpenie od zmluvy nie je platné a účinné. Spoločnosť GD IDENTITY, s.r.o. nie je povinná vrátiť vám všetky preukázateľné platby podľa týchto Všeobecných obchodných podmienok a zároveň má nárok na úhradu nákladov spojených s neplatnou reklamáciu.

Reklamácia tovaru

Záručná doba na všetok tovar zakúpený v Godzone academy je 24 mesiacov a začína plynúť dňom prevzatia tovaru. Sme zaviazaní informovať Vás do 3 pracovných dní od prijatia reklamácie o oprávnenosti reklamácie a o postupe vybavenia. Adresa, na ktorej môžete uplatniť reklamáciu tovaru je: GD Identity s.r.o., Jarná 13, 962 31 Sliač.

Prosíme, aby ste nás o reklamácii informovali aj e-mailom na adresu academy@godzone.sk.

Za dôvod reklamácie neuznávame poruchy spojené so zariadením, na ktorom sa prihlasujete do e-learningového portálu Godzone academy, poruchy spôsobené externými činiteľmi (výpadok internetového pripojenia), reklamácie na základe subjektívneho hodnotenia prínosu digitálneho obsahu do života kupujúceho.

Lehota na refundáciu platby je 30 dní.

Podmienky reklamácie

Oznámenie o reklamácií alebo doručenie reklamovaného tovaru musí prebehnúť do 24 mesiacov od dátumu prevzatia tovaru. 

Postup pri reklamácií zo strany zákazníka

O reklamácii nás informujte do 24 mesiacov od dátumu sprístupnenia obsahu na e-learningovom portály Godzone academy. Informujte nás telefonicky na +421 944 537 274, elektornicky na academy@godzone.sk alebo písomne na adresu: GD Identity s.r.o., Jarná 13, 962 31 Sliač.

Priložte kópiu dokladu o zaplatení a sprievodný list s popisom závady. Prosíme, aby ste nás o zaslaní tovaru informovali aj na adrese: academy@godzone.sk

Postup zo strany predávajúceho, teda nás

Po prijatí reklamácie skontrolujeme nahlásenú závadu a na základe dokladu o kúpe overíme lehotu na reklamáciu a do troch dní vás budeme kontaktovať o spracovaní reklamácie. Ak vašu reklamáciu uznáme, situáciu vyriešime jedným z nasledovných spôsobov: Tovar vám opravíme alebo vymeníme kurz za kurz. Pošleme ho na naše náklady na adresu, ktorú ste uviedli. V prípade, že závadu nebude možné opraviť ani vymeniť, vrátime vám peniaze vrátane poštovného.

 V súlade s ust. § 7 ods. 6 zákona č. 102/2014 Z.z. zákazník nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je:

  • predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovo-obrazových záznamov alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak zákazník tento obal rozbalil,
  • poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom zákazníka a zákazník vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

Ochrana osobných údajov

Prevádzkovateľom internetového obchodu Godzone academy (godzoneacademy.sk) je: GD IDENTITY, s.r.o.,

Kúpeľná 514/14

962 31 Sliač

IČO: 45 973 857

DIČ: 2023160194

IČ DPH: SK2023160194

Akékoľvek otázky, nejasnosti a pripomienky píšte na academy@godzone.sk

Nákup prostredníctvom internetu

Na stránke Godzone academy je potrebné nakupovať s registráciou, nakoľko tá je predpokladom k následnému sprístupneniu digitálneho obsahu na stránke godzoneacademy.sk

Z tohto dôvodu potrebujeme o Vás vedieť základné informácie, vďaka ktorým Vám môžeme tovar doručiť. Tieto informácie získavame a spracúvame v súlade s §74 ods. 1 Zákona o dani z pridanej hodnoty č. 222/2004 Z. z.  a so Zákonom č. 18/201 o ochrane osobných údajov a Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 (GDPR)).

Registráciou zároveň potvrdzujete, že sme Vás v zmysle platnej legislatívy informovali o tom, že ako predávajúci budeme v procese uzatvárania kúpnej zmluvy spracúvať Vaše osobné údaje v zmysle platnej legislatívy.

Nákup s registráciou

Svoje údaje môžete zmeniť resp. aktualizovať po prihlásení do svojho užívateľského konta v časti „Osobné údaje“. Ak si prajete zrušiť svoju registráciu, napíšte nám mail na adresu academy@godzone.sk. Vaše konto bude do 10 dní od doručenia odvolania súhlasu zneaktívnené a údaje budú vymazané.

Poskytnutie vašich osobných údajov je dobrovoľné. Váš súhlas máte právo kedykoľvek odvolať, a to písomnou formou na našu adresu. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania vášho súhlasu a údaje budú vymazané. Zaniknutím súhlasu o poskytnutí vašich osobným údajov však zaniká aj vaša registrácia na stránke godzoneacademy.sk a teda strácate aj prístup k digitálnemu obsahu na nej.

Poskytovanie osobných údajov tretím stranám

Vaše osobné údaje nezverejňujeme, nesprístupňujem a neposkytujeme žiadnym tretím stranám s výnimkou organizácií, s ktorými spolupracujeme pri správnom spracovaní, vybavení a doručení vašich objednávok. K takýmto spolupracujúcim organizáciám patria:

– Slovenská pošta, a.s., so sídlom Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel Sa, Vložka č.803/S

– General Logistics Systems Slovakia s. r. o. so sídlom Lieskovská cesta 13, 962 21 Lieskovec, IČO: 36624942, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel Sro, Vložka č. 9084/S

– Zásielkovňa s. r. o., so sídlom Kopčianska 3954/39, 851 01 Bratislava, IČO: 48136999, zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 105158/B

Databázu osobných údajov chránime pred ich poškodením, zničením, stratou a zneužitím.

V našom obchode nezadávate žiadne informácie, ktoré by sa priamo týkali práce s peniazmi na vašich účtoch. Na našej stránke ponúkame možnosť elektronického bankovníctva prostredníctvom služby GoPay. Platba je realizovaná tak, že platobná brána nám poskytne jedine informáciu o úspešnosti či neúspešnosti platby a vaše meno, prípadne číslo karty. V žiadnom prípade sa nedozvieme žiadne ďalšie informácie, ako vaše prihlasovacie údaje alebo zostatok na vašom účte.

Doba zhromažďovania a spracúvania osobných údajov

Vaše osobné údaje sme oprávnení spracovávať aj po skončení pôvodného účelu spracovania len v nevyhnutnom rozsahu pre účely štatistiky, účtovníctva a prieskumu.

Doba zhromažďovania a spracúvania osobných údajov sa zhoduje s dobou trvania zmluvy o poskytovaní služby. Na účely fakturácie úhrad, evidencie a vymáhania a postupovania pohľadávok za poskytnutú službu, na účely vybavenia podaní účastníka, na uplatnenie práv alebo na splnenie iných povinností uložených všeobecne záväznými právnymi predpismi je GD IDENTITY, s. r. o. oprávnený viesť evidenciu osobných údajov aj po zániku zmluvy o poskytovaní služby. Účastník uzavretím zmluvy udeľuje súhlas so zhromažďovaním a spracúvaním osobných údajov v uvedenom rozsahu. Zároveň GD IDENTITY, s. r. o. uchováva údaje v súlade s lehotami podľa platnej legislatívy.

Alternatívne riešenie sporov

Nakupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho spotrebiteľské práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Zoznam subjektov ARS je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR www.mhsr.sk. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.

Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.

Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.