fbpx

Život viery

Vierou sa z neviditeľného stáva viditeľné, no viera je zároveň o rozhodnutí a dávaní seba samého. Viera má tendenciu rásť, no je len na nás, ako sa s ňou rozhodneme naložiť. Čo znamená veriť? Prečo je viera dôležitá? Ako prakticky žiť vieru? Ak hľadáš odpovede na tieto, ale aj ďalšie otázky ohľadom viery, je tento kurz určený práve pre teba.

User Avatar
(1 hodnotenie)

Božie slovo nás učí, že žijeme vierou, nie nazeraním. Viera je tá, skrze ktorú prichádzame k Bohu. Viera je tá, ktorá vytvára prostredie, aby mohli byť uvoľnené zázraky v našich životoch. Sme pozvaní byť ľuďmi viery. Pán Boh túži konať skrze nás, skrze našu vieru. Nielen v našich životoch, ale aj v životoch ľudí okolo nás. 

V tomto kurze nám Peter Lipták, ktorý sa viac ako 20 rokov venuje evanjelizácii a žije svedectvom viery v Božiu dobrotu, predstaví osem tém zameraných na hlbšie pochopenie viery. V jednotlivých prednáškach sa pozrieme na to, čo vôbec znamená veriť, kde vo Svätom písme nachádzame príklady viery, ale aj na to, čo to znamená žiť praktickú vieru. Taktiež sa dozvieme, že viera je rozhodnutie a prečo je dôležité nestrácať vytrvalosť. 

Tak, ako v liste Korinťanom nachádzame Hymnus na lásku, tak v liste Hebrejom, v jedenástej kapitole, môžeme nájsť Hymnus na vieru. Dobrá správa je, že naša viera môže rásť. A to je aj cieľom tohto kurzu. Aby naša viera bola roznietená.

Ciele kurzu

 • Pohľad na vieru, ako na neoddeliteľnú súčasť života kresťana.
 • Prehĺbenie túžby po raste osobnej viery.
 • Hlbší pohľad na Hymnus na vieru (Hebr 11).
 • Praktický pohľad na vieru, ako sa viera prejavuje v každodennom živote.
 • Vstúpiť, skúmať, otvoriť a roznietiť sa vo viere.

Obsah kurzu

Kurz obsahuje: 8 tém / 1 kvíz
 • OBSAH KURZU
  • Téma1.1
   Viera je…
  • Téma1.2
   Vierou z neviditeľného povstáva viditeľné
  • Téma1.3
   Viera je dávanie
  • Téma1.4
   Viera je práca
  • Téma1.5
   Viera je aj zomrieť vo viere, nevidiac naplnenie prisľúbení
  • Téma1.6
   S vierou žehnať a s vierou hovoriť
  • Téma1.7
   Viera je rozhodnutie
  • Téma1.8
   Viera je vytrvalosť
  • Kvíz1.1
   Záverečný kvíz 40 otázok

Prednášajúci

Manžel a otec dvoch detí, absolvent katolíckej teológie, ktorý v súčasnosti slúži ako evanjelizátor. Je členom spoločenstva Maják v Košiciach. Po období búrlivej mladosti, prežil v dvadsiatich troch rokoch obrátenie a prijal Ježiša do svojho života, za svojho Pána a …

Hodnotenia

Average Rating

5
1 rating

Detailed Rating

5
1
4
0
3
0
2
0
1
0
 • super

  vinikajúci