fbpx

Každý je povolaný byť lídrom

Máš túžbu viesť ľudí? Si vedúci/a nejakého spoločenstva, stretka či skupinky? Hľadáš, ako sa stať správnym lídrom, ktorý pozná princípy a hodnoty Božieho kráľovstva? Ak áno, ponúkame ti kurz Každý je povolaný byť lídrom rozvíjajúci jednotlivé oblasti líderstva, o ktorých by si mal ako líder vedieť.

User Avatar
(0 hodnotenie)

Zakladateľ spoločenstva SP – Silné posolstvo, riaditeľ projektu Godzone, worship leader kapely ESPÉ, ale aj manžel a otec troch detí, Július Slovák, ktorý má dlhoročné skúsenosti v oblasti líderstva, ťa prevedie práve týmto kurzom. Je to skvelá príležitosť na osobnú formáciu, ktorá môže priniesť veľa dobrého nie len tebe, ale aj ľuďom, ktorým slúžiš a ktorých vedieš.

Každý je povolaný byť lídrom. Je to výsada darovaná Bohom, aby sa skrze nás mohol osláviť. Nie je vždy ľahké správne uchopiť pravdu o sebe samom, o našich silných stránkach, ktoré môžeme rozvíjať, a tak ísť za poslaním z lásky k Bohu. Nevedomosť či nesprávne pochopenie našej hodnoty môže v našom živote spôsobiť neistotu, cez ktorú sa nevieme preniesť, a tak sme presvedčení, že jediné, čo potrebujeme, je ostať niekde vo vnútri seba samého a čakať, že nás Boh znova povolá.

Je čas, aby povstali noví lídri, ktorí budú kráčať vo vedomí Božieho syna/dcéry. Je čas vedieť bojovať a víťaziť. Tento kurz ti priblíži pravé hodnoty a dôležitosť tvojho poslania v tomto svete. Počas jednotlivých prednášok budeme rozoberať témy zamerané na kráčanie v povolaní lídra spojené s myšlienkami a zamysleniami. Veríme, že ti môžu pomôcť lepšie pochopiť princípy Božieho kráľovstva. 

 

Ciele kurzu

 • Hlbšie vysvetlenie a pochopenie identity.
 • Naučiť sa kráčať s Bohom denno-denne.
 • Kurz ti môže pomôcť rozlíšiť tvoje povolanie.
 • Naučiť sa správne uchopiť povolanie lídra.

Obsah kurzu

Kurz obsahuje: 8 tém / 1 kvíz
  • Téma1.
   Pokora a povolanie k líderstvu
  • Téma2.
   Základné princípy vodcovstva
  • Téma3.
   Autorita a moc
  • Téma4.
   Slúžiaci líder
  • Téma5.
   Spravovanie Božej priazne
  • Téma6.
   Vízia
  • Téma7.
   Stratégia vízie
  • Téma8.
   Svätosť a oddelenosť lídra
  • Kvíz
   Záverečný kvíz 40 otázok

Prednášajúci

Je inšpiratívny líder, rečník a vedúci chvál. Túži vidieť zmenu v našej krajine, a to v každej oblasti spoločnosti. Založil katolícke spoločenstvo SP fungujúce na Sliači, ktoré dnes vedie spolu s vodcovským tímom spoločenstva. Je lídrom kapely ESPÉ, ktorá vznikla …

Hodnotenia

Average Rating

0
0 rating

Detailed Rating

5
0
4
0
3
0
2
0
1
0