fbpx

Cirkev a farnosť

Čo ti napadne, keď sa povie slovo Cirkev? Si ochotný byť súčasťou vlny, ktorá prináša okolo seba Kristovu lásku? Ako je možné, že Cirkev prežila 2000 rokov a stále napreduje? Ak hľadáš odpovede na tieto otázky, kurz ,,Cirkev a farnosť je pre teba ten pravý.

User Avatar
(0 hodnotenie)

V Kristovi sme dostali nový život a skrze Krista sme spasení. Ako kresťania – katolíci sme súčasťou Cirkvi – Kristovej nevesty. V Prvom liste Korinťanom sa píše: ,,Vy ste Kristovo telo a každý z vás jeho údom.” Ak sme súčasťou Kristovho tela, sme povolaní k láske voči Bohu aj voči sebe navzájom. Ako Kristovo telo sme povolaní do rozhodnutia milovať druhých bez ohľadu na to, či nám lásku opätujú alebo nie. 

V kurze Cirkev a farnosť sa dozvieme viac o tom, čo je Cirkev, čo to znamená, že je jedna, svätá, katolícka a apoštolská. Kurzom nás bude sprevádzať o. Dominik Markoš, súčasný správca farnosti Sliač. Okrem všeobecnej dôležitosti Cirkvi sa spoločne s ním pozrieme na farnosť. Prečo je farské spoločenstvo dôležité, akým spôsobom farnosť funguje a čo znamená byť súčasťou farského spoločenstva.

Kurz sa skladá z ôsmich prednášok, ktoré reflektujú život v Cirkvi a farnosti, od histórie jej vzniku až po súčasné povolanie Cirkvi.

Ciele kurzu

 • hlbšie poznanie Katolíckej cirkvi
 • pohľad na Cirkev a farnosť ako spoločenstvo veriacich povolaných k svedectvu evanjelia
 • prehľad dejín Cirkvi
 • objavenie katolíckej identity
 • povolanie byť súčasťou Cirkvi a farnosti a podieľať sa napĺňaní jej vízie

Obsah kurzu

Kurz obsahuje: 8 tém / 1 kvíz
  • Téma1.
   Čo je Cirkev a farnosť?
  • Téma2.
   Jedna, svätá, katolícka, apoštolská
  • Téma3.
   Dejiny Cirkvi a farnosti
  • Téma4.
   Perspektíva Cirkvi a farnosti
  • Téma5.
   Obraz Cirkvi a farnosti ako spoločenstva spoločenstiev
  • Téma6.
   Obraz Cirkvi a farnosti ako autobusu
  • Téma7.
   V Cirkvi a farnosti blčí oheň svätých
  • Téma8.
   V Cirkvi a farnosti sme uzdravovaní a posilňovaní
  • Kvíz
   Záverečný kvíz 40 otázok

Prednášajúci

V roku 1992 bol vysvätený za kňaza a začal sa venovať aktívne službe. V rokoch 2009 až 2014 bol poverený starostlivosťou o pútnikov Banskobystrickej diecézy a v roku 2013 sa stal členom diecéznej kňazskej rady. Svoju lásku k ohlasovaniu Krista …

Hodnotenia

Average Rating

0
0 rating

Detailed Rating

5
0
4
0
3
0
2
0
1
0